Datum

Sensei Yoshio Hichiya

Een minnelijk man met diepe wijsheid is heengegaan.

Met diepe spijt melden wij het overlijden van Sensei Yoshio Hichiya.

10° Dan Hanshi en ere voorzitter van de Okinawa Goju-Ryu karate-Do Kyokai.

Hierbij betuigen wij onze deelneming aan zijn familie, vrienden en kennissen.

Velen onder ons trainden onder zijn persoonlijk toezicht, ervaarden zijn zachte aanwijzingen, voelden zijn grote kracht en zagen zijn fenomenale uitvoering van Tensho.

Wederom verliezen wij een groot meester, maar zoals hij wenste zullen wij de verkregen kennis doorgeven aan onze leerlingen.

 

Sensei Yoshio Hichiya overleed op 25 juli 2017.

 

Jozef Henkens,

Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Kyokai België.