Datum

Nuttige Links

 

VKF  Vlaaamse Karate Federatie
Bloso  Het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkelng, de sport en de Openluchtcreatie.
WKF  World Karate Federation
EKF  European Karate Federation